Ülkemizde ve Dünyada Yazılımın geleceği
Yazılımın Geleceği

 

Yazılımın Geleceği

Bilgisayar keşfedildiğinden beri yazılım sektörü de, doğal olarak bilgisayar ile birlikte aynı hızda gelişmiş bir sektördür. Bugün özellikle Hindistan, İrlanda ve İsrail gibi gelişmekte olan ülkelerin yazılım sektörüne verilen önem sayesinde, diğer ülkelere sağladıkları üstünlük ise tartışılmaz boyutlardadır. Bugün Türkiye gibi başka gelişmekte olan ülkeler de, bu üç ülkenin yazılım sektöründeki başarısını yakalamaya çalışsa da, gerekli altyapı desteği ve yatırım teşvikleri olmadan başarı biraz uzak görünmektedir. Ancak son yıllarda Türkiye’de de bu sektörün çok hızlı geliştiğini söylemek de yanlış olmaz. Önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin yazılım sektöründe başarılı sonuçlar alması için; kurumsal, hukuki, eğitime yönelik ve teknolojik alt yapıyı geliştirecek özel önlemlerin alınıp uygulamaya konulması ise zorunludur.


Yazılımın Geleceği


Aslında katma değeri en yüksek ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere büyük fırsatlar yaratma potansiyeline sahip sektör; yazılım sektörüdür. Yazılım sektöründe sağlanacak ilerlemeler, aynı zamanda kültürel, teknolojik ve sosyal açılardan da ülkenin gelişmesine katkıda bulunacak ve gelişmiş ülkelerle arasındaki farkın kapanmasını sağlayacaktır. Türkiye’de bugün bilişim ve yazılım sektöründe çok sayıda kamu ve özel sektör projesi, AB, KOSGEB, TÜBİTAK gibi fon hibe kredileri veya çok düşük faizli kredi destekleri uygulamaya geçmiştir. Ancak unutulmaması gereken; yazılım sektöründe AR-GE çalışmalarını kapsayan tasarım ve geliştirme maliyetleri çok yüksek, çoğaltma ve dağıtma maliyetlerinin ise çok düşük olduğudur. Yazılım denince akla ilk gelen bilgisayar yazılımları olsa da günümüzde, akıllı arabalardan akıllı ev cihazlarına ve sistemlerine, askeri donanımdan gemi ve uçaklara kadar pek çok araç özel yazılımlarla çalışmaktadır. Yazılım pazarının genellikle çok büyük uluslararası şirketler tarafından paylaşıldığı dikkate alınırsa, sektöre yeni giren ülke veya firmaların yeni taktikler ve özellikle yeni ürünler geliştirmeleri zorunlu olmaktadır.


Yazılım sektörünün gelişmesini engelleyebilecek bir faktörde, geçmiş yıllara göre yazılım sektöründeki karların çok azalmış olmasıdır. Bu sebeple yeni AR-GE çalışmaları için kaynak bulmakta zorlanan pek çok orta ölçekli yazılım firması, bu çalışmalarını fon kaynağı sağlayana kadar ertelemektedir. Bu nedenle de küçük ve orta ölçekli yazılım firmalarına sağlanacak devlet desteği, sektörün gelişmesi, uluslararası pazarlara açılabilmesi ve rekabet gücü sağlanabilmesi açısından büyük önem kazanmaktadır. Ayrıca yazılım sektörü, uzun dönem tahminlere izin vermeyen çok dinamik bir sektördür. Bilgisayar donanım ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, yazılım sektörünü direkt olarak etkilemekte ve neredeyse her yıl yeni yazılım türleri ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle yazılım firmalarının AR-GE çalışmaları da önem kazanmaktadır.

  • HİZMETLERİMİZ

    web platform .Net framework, Asp.Net, MVC, HTML5 teknolojileri ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik dinamik web uygulamaları

    windows platform C# .Net, WPF, Console teknolojileri ile kullanıcı dostu masaüstü uygulamalar

    mobil platform iPhone - iPad için xCode, android telefonlar için Android Studio, Windows Phone için Visual Studio üzerinde native uygulamalar

  • Ürünlerimiz