Yazılım Şirketlerinden Sorunlarınıza Özel Çözümler.
Yazılım Şirketlerinden Sorunlarınıza Yönelik Özel Çözümler

 

Yazılım Şirketlerinden Sorunlarınıza Yönelik Özel Çözümler

Günümüzde firmaların çalışmalarını kesintisiz sürdürmesi, doğru verilere sahip olması, iş süreçlerinin kontrolü ve sonuçlandırılması gibi pek çok faaliyet; yazımlarının etkin ve verimli olarak çalışacak şekilde düzenlenmiş olmasına bağlıdır. Özellikle belli bir aşamaya gelmiş ve büyüme sürecine devam eden işletmelerde bu çok daha büyük önem taşımaktadır. İşletmeleri bir organizma olarak kabul edersek; içlerinde bulunan farklı birimler, ayrı işler için oluşturulmuşsa da birbirleriyle uyum içinde çalışamadıkları zaman sorunlar da baş göstermeye başlayacaktır. Örneğin; işletmenizde maliyet, stok ve satış kontrolleri sağlıklı yapılamıyorsa, üretim arttırma ya da belli seviyede tutma gibi konularda sağlıklı karar verilmesi oldukça güçleşir. Verilen kararlara göre de zaman ve para kaybı oluşması riski yüksektir. Bu tip iş ve iş süreçlerine ait sorunlar ancak iyi bir yazılım üzerine kurulmuş sisteme sahip olmakla aşılabilir.


Sahip olunan sistemde, zaman içinde sorun ve aksaklıklarla karşılaşılması durumunda, bunların sebepleri şöyle sıralanabilir;


*Yazılımın işletmenin özelliklerine göre oluşturulmamış olması.
*Şirket içi departmanlar için ayrı ayrı yazılımlar yapılması ya da hazır yazılım paketleri ile işlerin yürütülmeye çalışılması. Bu gibi durumda yazılımların birbiriyle uyumlu olmaması veya çalışmaması büyük sıkıntılara yol açmaktadır.
*Yazılımın etkin kullanılamaması veya kullanım hatalarından kaynaklanan aksaklıklar
*Firmanın bilgi işlem donanımının yazılım için yeterli ya da güncel olmaması.


Bu ve benzeri durumlarla karşılaşıldığında yazılım şirketleri sizlere destek verebilir ve sorunlara çözümler getirebilir. Bu çözümler neler olabilir diye baktığımızda;


*Mevcut yazılım ya da kullanılan diğer yazılımların kontrolü yapılarak, birbirleriyle uyumlu olup olamayacaklarının kontrolünü sağlayıp sonuçları analiz etmek.
*Yine, kullanılan yazılım ya da yazılımların firma ölçeğine cevap verip vermediğinin kontrolün yapılması. İşletmenin geldiği noktada artık mevcut yazılım ihtiyaca cevap vermekten çok uzak olabilir.
*Yazılımın yanlış kullanım nedeniyle sorun çıkarıp çıkartmadığının tespiti ve gerektiği durumda bunları düzeltmek için bir eğitim çalışması düzenlenmesi.


Yazılım şirketleri tarafından yapılan bu analiz ve tespitler sonrasında, mevcut yazılım ya da yazılımlarınızdan verim alınamayacağı sonucu çıkarsa; bundan sonrası için tek çözüm yolu, firmanıza ve ölçeğine uygun, ihtiyaç ve beklentilere cevap veren yeni bir yazılım hazırlanması olacaktır. Size özel oluşturulacak çözüm odaklı yazılım ile bölümler arası eş zamanlı ve uyumlu çalışma, verimlilik artışı, işlerin kontrolü, sağlıklı veriler ve raporlamalar alarak doğru karar verme imkanı gibi faydalardan yararlanabilirsiniz. Ayrıca size özel yazılım geliştirme, zaman içinde büyümenizle doğru orantılı oluşabilecek yeni ihtiyaçlara göre yeniden adapte edilebilir ve geliştirilebilir.

  • HİZMETLERİMİZ

    web platform .Net framework, Asp.Net, MVC, HTML5 teknolojileri ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik dinamik web uygulamaları

    windows platform C# .Net, WPF, Console teknolojileri ile kullanıcı dostu masaüstü uygulamalar

    mobil platform iPhone - iPad için xCode, android telefonlar için Android Studio, Windows Phone için Visual Studio üzerinde native uygulamalar

  • Ürünlerimiz