Doğru Ekip Doğru Strateji Başarılı Projeler.
Yazılım Şirketleri

Yazılım Şirketleri

Yazılım şirketleri genel olarak yazılım geliştirme süreçlerini yakından takip eden ve şirket stratejilerini bu süreçlerin gerektirdikleri ile belirlemektedirler. Yazılım geliştirme süreçleri her ne kadar belli başlı yapıların kurulmasını gerektiriyor olsa da unutulmaması gereken yazılım projelerinin birbirlerinden çok farklı oluşları ve dolayısıyla her projeye farklı bir yazılım geliştirme süreci ile yaklaşılması gerekliliğidir. Yazılım şirketleri tek bir süreci benimseyip o sürece göre iç yapılanmalarını tamamladıklarında proje bağımsız hareket etmekte zorlanacak ve tüm projeleri tek bir stratejiyle yürütmeye çalışmanın getireceği zorlukları yaşayacaklardır.
yazilim şirketleri


Türkiye’de bulunan yazılım şirketleri eğer yurtdışında teknoloji trendlerini takip eden değil de belirleyen ülkelerle bağlantı içinde değillerse ya da yurtdışında yine benzer nitelikteki ülkelerle ortak projeler geliştirmiyorlarsa mevcutta yürütmekte oldukları yazılım projelerinin gidişatları onların yazılım geliştirme süreçlerinin temellerini tayin etmektedir. Bu da şirket içerisindeki tüm yapının o yazılım ihtiyacına göre kurgulanmasını beraberinde getirmektedir.


Yazılım Şirketleri için Doğru Strateji

Yazılım dünyası çok fazla değişken ve belirsiz parametrelerin birleşmesi ile oluşmaktadır. Tıpkı satranç oyunundaki her bir hamlenin sonsuz sayıda yeni oyun yaratması gibi yazılım dünyasında da her bir istek proje çeşitliliğini sonsuz kılabilmektedir. Örneğin Müşteri eğer bir e-ticaret yazılımı istiyorsa sonsuz sayıda farklı e-ticaret sistemi kurulabileceği en temel gerektir. Bu sonsuz çeşitlilik her bir proje için yine bir o kadar farklı strateji belirleme gerekliliği yanında getirmektedir. Tüm bu farklı stratejiler farklı yapılanmaları, bu farklı yapılanmalar farklı iş planlarını ve bu farklı iş planları farklı ekip yapılanmalarını beraberinde getirmektedir. Yazılım şirketleri bu anlamda tüm bu çok sesliliğe uygun orkestrayı oluşturmak, bu orkestrayı çağın popüler kültürüne göre yönetmek ve ortaya güzel bir eser çıkartmak zorundadırlar. Günümüzde yazılım projelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının altında yatan temel problemlerin başında bu orkestranın oluşturulamaması gelmektedir. Oransal olarak incelendiğinde başarılı yönetilememiş projeler başarılı oluşturulamamış ekiplere göre çok daha iyi işler çıkarmaktadır. Bu da yazılım şirketlerinin temel olarak yazılım ekiplerini yazılımı çok iyi bilen bir kişiye devretmeleri yerine yazılımı tüm çeşitliliğiyle destekleyecek özel bir ekip yapılanması oluşturması gerekliliğe itmektedir.


Codex, başarılı bir yazılım projesi için doğru insanları doğru şekilde bir araya getirmenin doğru insanları bir araya getirmekten çok daha önemli olduğunu yazılım şirketleri için özel olarak verdiği danışmanlıklarda belirtmektedir. Önemli olan yazılım geliştirme anlamında çok iyi insanlara kodlama yaptırmak değil projeye göre çok doğru yapılandırılmış stratejilerle birlikte çalışacak çok iyi yazılım geliştirme tecrübesine sahip insanlara kodlama yaptırmaktır. Codex, başarının en büyük formülü olarak benimsediği bu strateji ile yazılım projelerini ele almakta ve süreçleri yönetmektedir.

  • HİZMETLERİMİZ

    web platform .Net framework, Asp.Net, MVC, HTML5 teknolojileri ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik dinamik web uygulamaları

    windows platform C# .Net, WPF, Console teknolojileri ile kullanıcı dostu masaüstü uygulamalar

    mobil platform iPhone - iPad için xCode, android telefonlar için Android Studio, Windows Phone için Visual Studio üzerinde native uygulamalar

  • Ürünlerimiz