Yazılım, Teknoloji ve İnsan
Yazılım Dünyasının Görünmeyen Kahramanları

Yazılım Dünyasının Görünmeyen Kahramanları

Bilgi ve iletişim teknolojileri; günümüzde ekonomik, sosyal, toplumsal ve siyasi olaylara yön veren unsurların başında gelmektedir. Teknolojinin gelişmesi, akıllı cihazların bireysel kullanıcılar arasında yaygınlaşması ve kurumsal veri akışından bankacılık sektörüne, ticaretten ulaşıma, eğitimden sağlığa, AR-GE’den üretime kadar her alanda bilgisayar programlarının, internetin ve mobil hizmetlerin kullanılmaya başlanması yazılım sektörünün önemini de artırmıştır. Cep telefonlarından otomobile, elektronik ev aletlerinden mobil uygulamalara kadar çok geniş bir yelpazede programlamaya ihtiyaç duyulmaktadır. 1990’lardan itibaren sürekli bir gelişim gösteren yazılım sektörü; programlama, donanım, görsel medya, mobil uygulama gibi pek çok alt sektörün de gelişmesine olanak tanımıştır. Artan ihtiyaçlar, yazılımı yalnızca devlet ve ordu taleplerine yönelik olarak kullanılan bir alternatif araç olmaktan çıkarmış; ürün geliştirme, ticaret, hizmet, pazarlama, taşımacılık gibi pek çok dalda verilerin depolanması, paylaşılması ve işlenmesinde zaruri kullanımını gündeme getirmiştir.


Yazılım Çözümleri Mobil Uygulama


Yazılım firmaları, bilgi ve iletişim teknolojilerinin ülkelerin gelişmişlik düzeyine, sosyal ve ekonomik kalkınmaya olan etkisinin anlaşılmasıyla birlikte sürekli büyüme ve gelişme göstermeye başlamıştır. 5 trilyon dolar hacmine ulaşan bilişim sektörü dünya genelinde toplam gayrisafi hasılanın %8’ini oluşturmaktadır. Türkiye’de ise 30 milyar dolarla gayrisafi yurtiçi hasılanın yaklaşık %3,6’sını oluşturmaktadır. Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında ülkemizde bilişim teknolojileri alanında ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Yazılım sektöründe dünya devleriyle yarışabilmek için gerekli en önemli unsur nitelikli işgücüdür. İşte yazılım sektörünün görünmeyen kahramanları burada devreye girmektedir. Türkiye’nin yazılım atağına geçtiği ilk yıllara bakıldığında bu sektörde çalışan nitelikli eleman sayısının 3000-4000 civarında olup sektörel ihtiyacın yalnızca %3’ünü karşıladığı görülmektedir. Ülkemizde son yıllara kadar bu alanda bilgisayar mühendislerinin görev yapmış olsa da günümüzde daha spesifik bir çalışma alanı olan programlama uzmanları ve yazılım mühendisleri doğrudan bilişim sektöründe çalıştırılmak üzere yetiştirilmeye başlanmıştır.


Yazılım mühendisliği kavramı ilk olarak NATO’nun 1968 yılında Almanya’da düzenlenen toplantısında gündeme gelmiştir. Yazılım mühendisliği, bilgisayar programlarının tasarımı, geliştirilmesi, kontrolü ve yenilenmesini konu alan; belirli bir amaç doğrultusunda belirli metotların, araçların ve prensiplerin kullanıldığı sistematik ve çok yönlü bir mühendislik dalıdır. Bankacılık, ticaret, savunma sanayii, elektronik eşya üreticiliği, mobil uygulama tasarımcılığı, oyun geliştiriciliği, web editörlüğü ve daha birçok alanda faaliyet gösteren yazılım firmaları; alanında yetkin programlama uzmanı ve yazılım mühendisi ihtiyacı duymaktadır. Ülkemizde ve dünyada bilişim sektörünün ekonomideki yerinin artması, bu alanda uzmanlaşmış kişilerin istihdam kapasitesinin ve öneminin artmasını sağlamaktadır. Bilişim teknolojileri geleceğin parlayan sektörü olarak görülmektedir.

  • HİZMETLERİMİZ

    web platform .Net framework, Asp.Net, MVC, HTML5 teknolojileri ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik dinamik web uygulamaları

    windows platform C# .Net, WPF, Console teknolojileri ile kullanıcı dostu masaüstü uygulamalar

    mobil platform iPhone - iPad için xCode, android telefonlar için Android Studio, Windows Phone için Visual Studio üzerinde native uygulamalar

  • Ürünlerimiz