Özel Yazılımla Kendinizi İleri Taşıyın.
Özel Yazılımın Paket Yazılımlara Göre Avantajları

 

Özel Yazılımın Paket Yazılımlara Göre Avantajları

Günümüzde kullanılan programlardan uygulamalara, küçük ya da büyük kurumsal oluşumların işleyişinden bunlara ait sistemlerin oluşturulmasına kadar tüm bu hizmetler yazılım çalışmalarının eseri olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle kurumsal yapıya sahip işletmelerin, çalışma alanları ve faaliyetlerini günümüz koşullarında sürdürülebilir olması ancak ihtiyaç duydukları türde yazılıma sahip olmalarıyla mümkündür. Kendi işleyiş özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış yazılımla; stok maliyet ve kontrolü, finansal işlemler ve takibi, üretim aşamaları, birimler arası uyumlu çalışma imkanı gibi konular en verimli şekilde gerçekleştirilebilir. Bunun için ilgili organizasyon için özel yazılım geliştirme çalışması gerekmektedir.


Bugün yazılım ihtiyaçlarının nasıl karşılandığına baktığımızda iki kaynak bulunmaktadır;


1. Hazır Yazılım Paketleri: Bunlar, sektör ya da ilgili konu bazında hazırlanmış türlerde olan yazılımlardır. Genellikle küçük ya da orta ölçekli işletmelerce ya da çok karmaşık ve birbiriyle uyum gerektirmeyen oluşumlar içinde kullanılabilmektedir. Hazır yazılımlar olup, kurulmasıyla birlikte çalışılmaya başlanabilir. Ancak, kendi işleyişi ve akışı vardır. İhtiyaçları karşılama ya da daha farklı isteklere göre geliştirilemezler.


2. Özel Yazılım: Bu tip yazılımlar ancak bir yazılım firması tarafından yapılabilecek yazılım geliştirme çalışmaları sonucunda; müşterinin istekleri, organizasyonun iş alanı ve ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulabilir yazılımlardır. Verimlilikleri ve geliştirilebilirlikleri hazır yazılım paketleriyle kıyaslanamayacak ölçüde ileri noktadadır.


Özel Yazılım Geliştirme Süreci Nasıl İşler?


Hazır yazılım paketlerinde olduğu gibi; ilgili paketi al ve kullan durumu, özel yazılım söz konusu olduğunda geçerli değildir. Yapılacak çalışma tamamen o firma ya da kuruma özel olacağından, emek yoğun bir sürecin tamamlanması gerekir. Bu aşamaları neler olduğuna baktığımızda;


*Özel yazılım talebinde bulunan firma ya da kişilerle yazılım firması görevlilerinin görüşme dönemi: Bu sürede, istekler, ihtiyaçlar, iş alanı, müşterinin beklentileri gibi pek çok detay görüşülerek, teoride sistemin ne şekilde oluşması ve nasıl çalışması gibi durumlar şekillendirilir.
*Toplanan bilgiler ve veriler doğrultusunda özel yazılım geliştirme çalışması teknik anlamda başlar.
*Oluşturulan yazılım için test aşamasına geçilir. Bu noktada, eksik ya da hatalı sonuç veren kısımlar varsa tespit edilir ve sorunlar giderilir.
*Yazılımın ilgili firma içinde uygulanmasına başlanır. Bu da bir tür uygulamalı test olarak düşünülebilir. Gerekiyorsa, teknik ve kullanıcı ölçeğinde eğitim ve bilgilendirme çalışması yazılım firması tarafından yapılır.


Tüm bu belirtilen konular göz önüne alındığında, firmanızın organizasyon yapısına, ihtiyaçlarınıza ve beklentilerinize uygun olarak yapılan özel yazılım geliştirme çalışmaları ile işletmenizin verimliliğini en üst seviyede tutabilirsiniz.

  • HİZMETLERİMİZ

    web platform .Net framework, Asp.Net, MVC, HTML5 teknolojileri ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik dinamik web uygulamaları

    windows platform C# .Net, WPF, Console teknolojileri ile kullanıcı dostu masaüstü uygulamalar

    mobil platform iPhone - iPad için xCode, android telefonlar için Android Studio, Windows Phone için Visual Studio üzerinde native uygulamalar

  • Ürünlerimiz