Size Özel Çözümler İçin Size Özel Yazılımlar.
Özel Çözümler, Özel Yazılımlar

Özel Çözümler, Özel Yazılımlar

Yazılım veya bilgisayar programı, bilgisayarı üzerinde bulunan kodlanmış komutlar serisi ile yöneten ve bilgisayarın kullanıcının verdiği komutları yerine getirmesini sağlayan dizilimdir. Yazılım firmalarının hazırladığı yazılımlar, paket program halinde satılabileceği gibi, şirketlerin ihtiyaçlarına özel yazılım geliştirme şeklinde de hazırlanabilir. Muhasebe, stok veya personel gibi bilgisayar programları genellikle firmalar tarafından paket olarak satın alınır. Ancak küresel rekabetle baş edebilmek ve kendi üretim süreçlerini kontrol edip, pazarlayabilmek gibi bazı durumlarda şirketler, özel yazılım geliştirmeye ihtiyaç duyarlar. Yine bazı durumlarda ise, yazılım firmaları tarafından hazırlanan özel bir yazılıma sahip olmak, firmanın kurumsal kimliği için de bir gereklilik haline gelebilir. Genel olarak özel yazılım geliştirme ihtiyacı; firmaya veya firmanın iş yaptığı sektöre özel bir yazılım olmaması veya yetersiz olması, firmanın yönetim sürecinde özel bir yazılıma ihtiyaç duyması, üretim ve stoklama sürecinde paket programların sunduğu hizmetlerin dışında daha detaylı takip yapma ihtiyacı, üretim veya stoklama ile entegre çalışacak özel bir raporlama yazılımı ihtiyacı, rakipleri arasında fark yaratmak ve öne geçmek, hizmet kalitesini arttırmak ihtiyacı gibi sebeplerle duyulabilir. Şirketlere özel yazılımlarda dikkat edilmesi gereken; yazılımın kullanıcılar tarafından anlaşılır ve kolay kullanılabilir, performansı yüksek ve güvenli olması gerektiğidir.


Özel çözümler özel yazlımlar


Firmaya özel yazılım geliştirmede öncelikle firma tarafından ihtiyaçlarının çok iyi belirlenmesi ve yazılım firmalarına doğru bir şekilde aktarılması gereklidir. Yazılım firmaları, müşteriden briefi aldıktan sonra, konu hakkında ön analiz, detaylı analiz ve analiz raporu süreçlerine girerler. Bu süreçte müşteri ile yazılım firmalarının birlikte çalışması esastır. Hazırlanacak yazılımda riski minimuma, başarı oranını ise maksimuma çıkartmak; dikkatli planlama, risk yönetimi, müşterinin yazılım projesine dâhil edilmesi, projenin her aşamada sürekli müşteri tarafından denetlenmesi ve konusunda uzman bir yazılım ekibi ile mümkün olabilir.


Analiz sürecinden sonra yazılım için gerekli olan algoritmalar seçilerek, yazılımın kodlanması süreci başlar. Burada dikkat edilmesi gereken; yazılımın hatasız olarak kodlanmaya çalışılmasıdır. Hatalar mutlaka olur, ancak test aşamasında bu hatalar bertaraf edilmelidir. Bu süreçte karşılaşılan yazılım hataları; syntax error yani söz dizimi hataları, run time error yani çalışma zamanı hataları ve logic error yani mantıksal hatalar olarak sıralanabilir. Ancak tüm bu hatalar, kodlama yapılırken karşılaşılabilecek hatalardır. Önemli olan özel yazılım müşteriye teslim ettikten sonra böyle basit hatalarla karşılaşmamaktır. Bunun için yazılım uzmanının test sürecine çok önem vermesi ve uzun zaman ayırması gerekir. Test süreci mükemmel sonuç elde edilene kadar devam etmelidir. Tüm testlerden olumlu sonuç alan özel yazılım, en son güvenlik testleri ve entegrasyonu ile uygulamaya hazır hale getirilir.

  • HİZMETLERİMİZ

    web platform .Net framework, Asp.Net, MVC, HTML5 teknolojileri ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik dinamik web uygulamaları

    windows platform C# .Net, WPF, Console teknolojileri ile kullanıcı dostu masaüstü uygulamalar

    mobil platform iPhone - iPad için xCode, android telefonlar için Android Studio, Windows Phone için Visual Studio üzerinde native uygulamalar

  • Ürünlerimiz