Geleceğe Yön Veren Yazılım Firmaları.
Dünden Bugüne Yazılım Firmaları

 

Dünden Bugüne Yazılım Firmaları

Yazılım, çeşitli işlemler yapmak amacıyla geliştirilmiş elektronik cihazların birbirleriyle ve kendi içlerinde veri akışını, haberleşmesini ve uyumunu sağlayarak görev kapsamlarını sürdürmeye ya da geliştirmeye yarayan komutlar bütünüdür. Her geçen gün yaşantımızdaki önemi daha da artan elektronik cihazların düzgün ve verimli bir şekilde çalışabilmesi doğru kod yazılımlarının kullanılmasıyla mümkündür. Sayılarla örneklemek gerekirse bir cep telefonunda yaklaşık olarak 15 milyon, bir otomobilde ortalama 50 milyon satır kod bulunmaktadır. Teknolojinin yalnızca askeri amaçlara hizmet ettiği dönemlerin aksine günümüzde iletişimden bankacılığa, iş hayatından kamu kurumları arşivlerine kadar hayatımızın hemen her noktasında yazılım sektörü ile iç içe bulunmaktayız. Dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmeler; bilişim, internet, dijital medya, televizyon, arama motorları, telekomünikasyon, taşımacılık, oyun, açık kod, ses ve görüntü tanıma ve daha pek çok alandaki gelişmeler yazılım firmaları tarafından yürütülen bilişim ürün ve hizmetlerine de yön vermektedir.


Yazılım Firmalarının Geleceği


Özellikle bilişimin toplumsal ve iktisadi etkileri ülkeleri iç ve dış politikada güç kazanabilmek için yazılım geliştirme alanında çalışmalar yapmaya itmiştir. Çağımızda bilgi ve iletişim sektöründeki gelişmeler ulusların kaderine yön gösterici bir boyut kazanmaya başlamıştır. Örneğin son yıllardaki Arap Baharı adlı halk hareketlerinde sosyal medya son derece etkili bir rol oynamıştır. Dünyanın toplam gayrisafi hasılası yaklaşık olarak 70 trilyon dolar olup bunun 5 trilyon dolarlık kısmını yazılım sektörü oluşturmaktadır. Buna göre bilişim teknolojilerinin ekonomideki payının %8’ler bandında olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa Birliği üyelik sürecinde Türkiye, yazılım ürün ve hizmetlerinin yalnızca kullanıcısı değil üreticisi olma yolunda da önemli adımlar atmaktadır. 2014 verilerine göre ülkemizin 820 milyar dolarlık gayrisafi milli hasılasının 30 milyar dolarını bilişim sektörü oluşturmaktadır. İlerleyen yıllarda yazılım ve mobil yazılım firmaları sayısının artması, nitelikli personel açığının kapanması ve yeterli alt yapının oluşturulması ile bu değerin çok daha yükseleceği tahmin edilmektedir.


Yazılım firmaları kuruluş aşamalarından bugüne oldukça fazla yol kat etmiştir. Gelirlerine göre bilişim alanında faaliyet gösteren şirketleri sıraladığımızda en üst sıralarda Amerika menşeili firmalar olduğunu söyleyebiliriz. ABD’nin ekonomik alandaki nüfuzunun belki de en önemli sebeplerinden biri bilişim sektöründeki oluşumlara yasal, maddi ve kurumsal destek sağlamasıdır. Microsoft, Oracle, Adobe Systems gibi tarihi çok da eskiye dayanmayan firmaların bulundukları yere ulaşabilmesinde teknoloji alanındaki değişime ayak uydurmalarının değil değişime yön vermelerinin etkisinin olduğu inkâr edilemez bir gerçektir. Gerek sistem yazılımı, gerek uygulama yazılımı alanında sürekli çalışma hâlinde olan teknoloji devleri günümüzde teknolojiyi sadece devletin, zümrelerin yararına değil bireylerin kullanımına da açarak büyümüşlerdir. Hayatın her alanındaki yazılım ihtiyacına yönelik faaliyetler yürütmek, kurumsal anlamda büyüyüp gelişmenin de önünü açmıştır.

  • HİZMETLERİMİZ

    web platform .Net framework, Asp.Net, MVC, HTML5 teknolojileri ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik dinamik web uygulamaları

    windows platform C# .Net, WPF, Console teknolojileri ile kullanıcı dostu masaüstü uygulamalar

    mobil platform iPhone - iPad için xCode, android telefonlar için Android Studio, Windows Phone için Visual Studio üzerinde native uygulamalar

  • Ürünlerimiz